DAG EN NACHT BEREIKBAAR 7 dagen in de week 06-57747129 / 06-10469958

Uitvaartzorg Kaag & Braassem

Een passend afscheid

Wanneer iemand overlijdt… staat de wereld even stil.

Soms is er een tijd van hoop en vrees aan vooraf gegaan. Soms komt het totaal onverwacht, maar altijd is er verdriet, verwarring, onzekerheid en de vraag: “Hoe nu verder?”. Na een overlijden  moet er veel geregeld en besloten worden. Wij verwachten niet van u dat u tijdens het eerste gesprek overal meteen een pasklaar antwoord op heeft. Er hoeft ook niet meteen van alles besloten te worden.  We brengen eerst in kaart wat uw wensen zijn. Stap voor stap nemen we de mogelijkheden door en komen de details aan de orde. Wij overleggen met u bij welke aspecten u betrokken wilt zijn. Het kan waardevol en als troostend worden ervaren wanneer u actief betrokken bent rondom de voorbereiding van het afscheid van uw dierbare.

Niets moet, er is heel veel mogelijk.


Wij zijn er om u de zorgen voor de uitvaart uit handen te nemen.

Wij regelen o.a. het volgende voor u:

  • Zorg voor de overledene, indien u dit wilt, samen met u.
  • Het plannen en bespreken van het gehele afscheid met inachtneming van eventueel vastgelegde laatste wensen.
  • Voor een kerkelijke uitvaart leggen wij contact met de voorganger. Ook het drukwerk voor de liturgieën kunnen wij voor u verzorgen.
  • Voor een uitvaart met een algemeen karakter, in de aula van een crematorium of begraafplaats helpen wij u met de opzet en indeling van de bijeenkomst. Het leiden van de bijeenkomst kunt u uiteraard ook aan ons overlaten.
  • Het informeren en regelen van de formaliteiten en bijbehorende administratieve zaken, zoals de uitkering van een eventuele uitvaartverzekering
  • Het verzorgen van alle aanverwante zaken, zoals rouwvervoer, drukwerk, advertentie, koffietafel etcetera.

Bij dit alles hebben we steeds voor ogen wat u wilt. Uw levensbeschouwing of religie wordt hierbij vanzelfsprekend gerespecteerd.

Kinderen

Moet je kinderen belasten met de dood?

Hoe graag je het misschien zou willen, je kunt kinderen niet sparen voor pijn. In het leven zijn vreugde en verdriet nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Soms krijgen kinderen al op jonge leeftijd te maken met een verlies in hun naaste omgeving. Het is belangrijk dat ze weten dat je daar gewoon over kunt praten en ze bepalen zelf óf en wát ze willen vertellen.

Kinderen kunnen de dood als verwarrend en eng ervaren. Om u te helpen uw kinderen hierin te begeleiden bieden wij boekjes aan welke afgestemd zijn op de leeftijd van het kind.