-->

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 7 dagen in de week 06-57747129 / 06-10469958

Uitvaartzorg Kaag & Braassem

Een passend afscheid

Wanneer iemand overlijdt… staat de wereld even stil.

Soms is er een tijd van hoop en vrees aan vooraf gegaan. Soms komt het totaal onverwacht, maar altijd is er verdriet en de vraag: “Hoe nu verder?”. Na een overlijden moet er veel geregeld en besloten worden. Wij verwachten niet van u dat u tijdens het eerste gesprek overal meteen een pasklaar antwoord op heeft. Er hoeft ook niet meteen van alles besloten te worden. We brengen eerst in kaart wat uw wensen zijn. Stap voor stap nemen we de mogelijkheden door en we zullen daarbij de kosten niet uit het oog verliezen. Het kan waardevol en als troostend worden ervaren wanneer u actief betrokken bent tijdens de voorbereiding van het afscheid van uw dierbare. Zo maken wij er met elkaar een passend afscheid van.

Niets moet, er is heel veel mogelijk.


Wat moet er zoal geregeld worden:

 • De laatste verzorging van overledene, indien u als nabestaande wilt, kunt u hiermee helpen.
 • Een opbaargelegenheid regelen, thuis, in een mortuarium of elders.
 • Het plannen en bedenken van het gehele afscheid, rekening houdend met vastgelegde laatste wensen.
 • De keuze van het afscheid; cremeren of begraven.
 • Het bespreken van een crematorium of kerk en eventueel een begraafplaats of natuurbegraafplaats.
 • Het verzorgen van drukwerk zoals rouwkaarten, advertentie enz.
 • Het verzorgen van de aangifte van overlijden bij de gemeente.
 • Het organiseren van een condoleance mogelijkheid.
 • De invulling van de afscheidsceremonie/bijeenkomst.
 • Het verzorgen van rouwvervoer,
 • Het organiseren van een eventuele catering.

​Wij als uitvaarbegeleiders houden in deze periode elke dag contact met u als nabestaande en zullen u begeleiden met alle bovenstaande aktiviteiten om het afscheid geheel naar wens te organiseren.

Kinderen

Moet je kinderen belasten met de dood?

Hoe graag je het misschien zou willen, je kunt kinderen niet sparen voor pijn. In het leven zijn vreugde en verdriet onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Soms krijgen kinderen op jonge leeftijd een verlies in hun naaste omgeving. Het is belangrijk dat ze weten dat je daar gewoon over kunt praten en dat ze zelf kunnen  bepalen of en wat ze willen vertellen.

Kinderen kunnen de dood als verwarrend en eng ervaren. Om u te helpen uw kinderen hierin te begeleiden bieden wij boekjes aan welke afgestemd zijn op de leeftijd van het kind.